KLIV IN TILL VÅRA KLINIKER - WELCOME TO OUR CLINICS

Välkommen till ÚNYICA Stockholm & Göteborg - där skönhet möter expertis! Våra estetiska kliniker är dedikerade till att förhöja din naturliga skönhet och återställa din ungdomliga lyster. Vi specialiserar oss på avancerade icke-kirurgiska behandlingar, och våra erfarna team är engagerade i att erbjuda dig personlig vård och fantastiska resultat.

Tjänster Vi Erbjuder:

 1. Botox Injektioner: Säg adjö till fina linjer och rynkor med våra expertmässigt administrerade Botox-behandlingar. Våra skickliga Läkare och Sjuksköterskor använder de senaste teknikerna för att släta ut och föryngra din hud, vilket ger dig en uppfriskad och ungdomlig framtoning.
 2. Fillers: Återställ förlorad volym och uppnå fyllig, ungdomlig hud med våra fillersbehandlingar. Oavsett om du önskar fylligare läppar, lyfta kindbenen eller en mer skulpterad käklinje kommer vårt team att skräddarsy en lösning för att uppfylla dina ÚNYICA estetiska mål.
 3. Anpassade Behandlingsplaner: Vi förstår att varje individ är unik, och så är deras estetiska mål. Vårt team tar sig tid att lyssna på dina bekymmer och ambitioner, skapar personliga behandlingsplaner som ger naturliga och harmoniska resultat.
 4. Erfarna Utövare: Våra skickliga och licensierade utövare är ledare inom fältet för estetisk medicin. Med en förpliktelse till kontinuerlig träning och utbildning håller de sig i framkant av de senaste framstegen inom icke-kirurgiska kosmetiska procedurer.
 5. Lyxig och Bekväm Miljö: Slappna av i vår mysig och inbjudande klinikmiljö. Vi prioriterar din komfort och välbefinnande och erbjuder en fridfull plats där du kan genomgå din estetiska förvandling.

Varför Välja ÚNYICA?

 • Utmärkelse inom Estetik: Vår förpliktelse till excellens återspeglas i varje aspekt av vår verksamhet. Från konsultation till eftervård strävar vi efter perfektion för att leverera de resultat du önskar.
 • Klientcentrerat Tillvägagångssätt: Din tillfredsställelse är vår prioritet. Vi tror på öppen kommunikation och transparens, vilket säkerställer att du känner dig självsäker och informerad under hela din estetiska resa.
 • Sekretess och Integritet: Var lugn i vetskapen om att din integritet är av yttersta vikt för oss. Vår klinik följer strikta sekretessprotokoll för att skydda din personliga information.
 • Sist men inte minst: ÚNYICA Stockholm fick äran att bli nominerad till "Årets Klinik 2022" Stockholm Beauty Week vilket säger sitt!

English

Welcome to ÚNYICA Stockholm & Gothenburg - where beauty meets expertise! Our state-of-the-art aesthetic clinic is dedicated to enhancing your natural beauty and restoring your youthful radiance. Specializing in advanced non-surgical treatments, our experienced team is committed to providing you with personalized care and stunning results.

Services we offer:

 • Botox injections: Say goodbye to fine lines and wrinkles with our expertly administered Botox treatments. Our skilled Doctors and Nurses use the latest techniques to smooth and rejuvenate your skin, leaving you with a refreshed and youthful appearance.
 • Dermal fillers: Restore lost volume and achieve plump, youthful skin with our premium dermal filler treatments. Whether you desire fuller lips, lifted cheeks, or a more sculpted jawline, our team will tailor a solution to meet your unique aesthetic goals.
 • Customized treatment plans: We understand that each individual is unique, and so are their aesthetic goals. Our team takes the time to listen to your concerns and aspirations, creating personalized treatment plans that deliver natural-looking and harmonious results.
 • Expert practitioners: Our skilled and licensed practitioners are leaders in the field of aesthetic medicine. With a commitment to ongoing training and education, they stay at the forefront of the latest advancements in non-surgical cosmetic procedures.
 • Comfortable environment: Relax in our cozy and inviting clinic environment. We prioritize your comfort and well-being, providing a serene space for you to undergo your aesthetic transformation.

Why Choose ÚNYICA?

 • Excellence in aesthetics: Our commitment to excellence is reflected in every aspect of our practice. From consultation to aftercare, we strive for perfection in delivering the results you desire.
 • Client-centered approach: Your satisfaction is our priority. We believe in open communication and transparency, ensuring you feel confident and informed throughout your aesthetic journey.
 • Confidentiality and privacy: Rest assured that your privacy is of the utmost importance to us. Our clinic adheres to strict confidentiality protocols to protect your personal information.
 • • Last but not least: ÚNYICA Stockholm had the honor of being nominated for "Clinic of the Year 2022" Stockholm Beauty Week, which speaks for itself.