Vision & Personal

ÚNYICA Stockholm & Gothenburg har noggrant utvald personal som arbetar med injektionsbehandlingar och som har en gedigen bakgrund som Legitimerad sjuksköterska genom sjuksköterskelegitimation från Socialstyrelsen , därefter certifierade som injektionsbehandlare genom utbildning utav läkare och därefter även intern utbildade och vägledda av ÚNYICA Stockholm's CEO N.Löfgren som är med under alla injektionsbehandlingar fysiskt alternativt digitalt för att med sin unika expertis samt estetiska öga göra upp en stabil och hållbar plan för behandlingen, både för tillfället men även långsiktigt vid den personliga konsultationen samt för att sätta den perfekta "final touchen" innan kunden lämnar kliniken.

 -"För mig som Master Injector och klinikchef är det viktigt att få vara med under varje behandling, fysiskt eller digitalt tillsammans med utövaren och se till våra kunders förutsättningar, att de fått det bästa resultatet som överensstämmer med deras önskan och behov innan de lämnar kliniken. Varje behandling är unik i sitt slag, precis som varje männsika är unik därav är våra skräddarsyda långsiktiga planer som vi gör tillsammans med kunden enormt viktiga för oss. Hos oss kan du som kund känna dig säker och trygg. " - Natasha Löfgren

English

ÚNYICA Stockholm & Gothenburg has carefully selected staff who work with injection treatments and who have a solid background as a registered nurse through nursing identification from the National Board of Health and Welfare, then certified as injection therapists through training by doctors and then also internally trained and guided by ÚNYICA Stockholm's CEO N. Löfgren who is with during all injection treatments physically or digitally in order to draw up a stable and sustainable plan for the treatment with their unique expertise and aesthetic eye, both for the time being but also in the long term during the personal consultation and to put the perfect "final touch" before the customer leaves the clinic . 

 -"For me, as a Master Injector and clinic manager, it is important to be present during every treatment, physically or digitally together with the practitioner and to ensure that our customers' conditions are met, that they get the best result that matches their wishes and needs before they leave the clinic . Each treatment is unique in its own way, just as each person is unique, therefore our tailored long-term plans that we make together with the customer are extremely important to us. With us, as a customer, you can feel safe and secure." - Natasha Löfgren